Algemeen vertrouwenspersoon

Mw. M. de Bont
06-36509109

 

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat momenteel uit 5 personen, waarvan 2 peuterouders en 3  bso ouders. Sommige leden hebben zowel een peuter als bso kind.

 

Roos  is voorzitter

ILse

Laura

Maan 

Rian

 

We vergaderen indien nodig, en hebben nauw contact indien er veranderingen zijn bv. over wet en regelgeving.  De notulen liggen ter inzage op de Boomhut. 

De oudercommissie heeft een eigen mail adres: , waar u terecht kunt voor vragen en opmerkingen.

Er is op verzoek van de oudercommissie een ideeenbus en een fotopresentatie van de oudercommissieleden is in de maak, zodat ze makkelijker aan te spreken zijn.